Top Rankers - Class XII


pic
Class – XII Toppers(Board Results 2015-2016)
  Stream  NameMarks Obt.%age
  Science  HRITIK GUPTA 475 95.00
  AVLEEN KAUR 473 94.60
  MANISH KUMAR 466 93.20
  Commerce   SHALINI SINGH 460 92.00
  KALPANA RAWAT 438 87.60
  GREESHMA NAYAK 438 87.60
  DHARVI JONEJA 431 86.20
  Humanities   SHREEN CHATURVEDI 479 95.80
  GRACE CHEEMA 477 95.40
  PRIYA CHOUDHARY 459 91.80
  KUMARI RASHMI 449 89.80

Top Rankers - X Class


Class – X Toppers(2015-2016)
CGPA - 10 (95% marks)
S.No    Name S.No    Name
1    GYANENDRA RAWAT 15    HARSHIT MISHRA
2    PUJA KUSHWAHA 16    ANCHAL
3    VATSAL BHARGAV 17    HIMANI K MANOJ
4    HARSHVARDHAN 18    ANJALI MISHRA
5    SWETA YADAV 19    TANUJA BISHT
6    KRITI VISHWAKARMA 20    JYORTIMAYEE PARIDA
7    LALIT SINGH KARKI 21    PANKAJ NAUTIYAL
8    VIKASH ATTRI 22    SAUMYA SINGH
9    NITIN GANGWAR 23    URMIT YADAV
10    SURAJ BAFILA 24    ANANYA SINGH
11    NANDINI BHASKAR 25    ATHIRA N KUMAR
12    AVINASH KAUR 26    VINAY KUMAR SHARMA
13    MOHIT SAMANT 27    SHIVANGI BHADAURIA
14    SAGAR SINGH NEGI